Kameratredning med Nalokson nesespray

Som et ledd i Helsedirektoratets Nasjonal overdosestrategi har Oslo kommune og Bergen kommune i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo startet Naloksonprosjektet.

Nalokson er en opioidmotgift og kan reversere en opiumsoverdose og med det potensielt sett redde noens liv.

Nalokson som injeksjon er godt kjent og brukt av helsepersonell i forbindelse med overdosetilfeller. Det oppsiktsvekkende med dette prosjektet er at naloksonen nå kan settes som nesespray, noe som betyr at man ikke trenger å være helsepersonell for å administrere den.

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon er tanken at brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, skal være rustet til å gjennomføre nødhjelp direkte på stedet.

Opplæringssesjonen tar for seg blant annet:

  • Kjenne til risikofaktorer for overdoser
  • Lære å kunne gjenkjenne en overdose og tegn på overdose
  • Sette i gang kameratredning med Nalokson nesespray.

Besøk en av våre administrasjonssteder og få en opplæring, eller kontakt oss!

Videoen viser hvordan nesesprayen skal brukes ved overdose.

 


1a_Ring_113_med_nummer

Ring etter ambulanse

2a_Pustehjelp_med_nummer

Gjennomfør lungeredning

3a_Gi_Naloxone_med_nummer

Bruk nalokson nesespray