Kameratredning med Nalokson nesespray

Som et ledd i Helsedirektoratets Nasjonal overdosestrategi startet Oslo kommune og Bergen kommune i 2014 et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo om å dele ut motgift mot opioider i form av  Nalokson nesespray til rusavhengige, Naloksonprosjektet. Siden den tid har over 4000 sprayer blitt delt ut i takt med en geografisk utvidelse både i 2016 og 2017.

I dag deler også Trondheim, Stavanger, Sandnes, Asker, Drammen, Tønsberg, Fredrikstad, Arendal, Porsgrunn, Skien, Bodø og Tromsø ut nesespray til rusavhengige.

Nalokson er en opioidmotgift og kan reversere en opiumsoverdose og med det potensielt sett redde noens liv.

Nalokson som injeksjon er godt kjent og brukt av helsepersonell i forbindelse med overdosetilfeller. Det oppsiktsvekkende med dette prosjektet er at naloksonen nå kan settes som nesespray, noe som betyr at man ikke trenger å være helsepersonell for å administrere den.

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon er tanken at brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, skal være rustet til å gjennomføre nødhjelp direkte på stedet.

Opplæringssesjonen tar for seg blant annet:

  • Kjenne til risikofaktorer for overdoser
  • Lære å kunne gjenkjenne en overdose og tegn på overdose
  • Sette i gang kameratredning med Nalokson nesespray.

Besøk en av våre administrasjonssteder og få en opplæring, eller kontakt oss!

Videoen viser hvordan nesesprayen skal brukes ved overdose.

 


1a_Ring_113_med_nummer

Ring etter ambulanse

2a_Pustehjelp_med_nummer

Gjennomfør lungeredning

Bruk nalokson nesespray