Kameratredning med Nalokson nesespray

Som et ledd i Helsedirektoratets Nasjonal overdosestrategi startet Oslo kommune og Bergen kommune i 2014 et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo om å dele ut motgift mot opioider i form av  Nalokson nesespray til rusavhengige, Naloksonprosjektet. Siden den tid har over 7000 sprayer blitt delt ut i takt med en geografisk utvidelse både i 2016, 2017 og 2018.

I dag deler rundt 30 norske kommuner ut Nalokson nesespray gjennom Naloksonprosjektet. I tillegg kan nesesprayen også fås gjennom blå resept-ordningen.

Nalokson er en opioidmotgift og kan reversere en opioidoverdose og med det potensielt sett redde noens liv.

Nalokson som injeksjon er godt kjent og brukt av helsepersonell i forbindelse med overdosetilfeller. Det nyskapende med Naloksonprosjektet er at naloksonen nå kan settes som nesespray, noe som betyr at man ikke trenger å være helsepersonell for å administrere den.

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon er tanken at brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, skal være rustet til å gjennomføre nødhjelp direkte på stedet.

Opplæringssesjonen tar for seg blant annet:

  • Kjenne til risikofaktorer for overdoser
  • Lære å kunne gjenkjenne en overdose og tegn på overdose
  • Sette i gang kameratredning med Nalokson nesespray og Hjerte- og lungeredning.

Besøk en av våre administrasjonssteder og få en opplæring, eller kontakt oss!

Har du brukt en spray og ønsker å gi oss din tilbakemelding? Trykk her

Videoen viser hvordan nesesprayen skal brukes ved overdose.

 


1a_Ring_113_med_nummer

Ring etter ambulanse

2a_Pustehjelp_med_nummer

Gjennomfør lungeredning

Bruk nalokson nesespray