Bakgrunn

SERAF lanserte 26. juni 2014 et nytt prosjekt i Oslo og Bergen, med utdeling av nalokson nesespray som akuttbehandling av opioid (heroin og morfin m.fl.) overdose. Prosjektet er en del av nasjonal overdosestrategi som ble lansert av Regjeringen og Helseminister Bent Høie i april i år. Utdeling av nalokson nesespray er et viktig nytt tiltak i den nasjonale strategien, og det lanseres nå med Bent Høies tilstedeværelse og deltagelse i Bergen ved Strax-huset. I Oslo starter prosjektet opp 27. juni.

Nalokson er et legemiddel som er i bruk i ambulansetjenesten, og som er standard akuttbehandlingen mot opioid overdose, men da i injeksjonsform. De nye med dette prosjektet er at det er opioidbrukerne selv, deres pårørende eller ansatte på væressteder som skal få opplæring i førshjelp og bruk av nalokson, nå i nesespray-form. Når de som oppdager en overdose; brukerne eller deres pårørende, selv har nalokson tilgjengelig vil livreddende førstehjelp ved en opioid overdose kunne iverksettes umiddelbart, dette kan bidra til å redde liv. Det at legemiddelet nå gjøres tilgjengelig som nesespray gjør at man ikke må være utdannent helsepersonell for å gi legemiddelet, samt at smitterisiko forbundet med nålstikk elimineres.

SERAF-prosjektet har to komponenter; den ene består i selve utdelings- og opplæringsdelen som gjennomføres i sammarbeid med Oslo og Bergen kommune. Utdeling av nalokson nesespray skjer etter et kort kurs, der førstehjelp (pustehjelp), det å alltid ringe 113, og risikofaktorer for overdose gjennomgås. I tillegg får kursdeltageren opplæring i bruk av nalokson nesespray. Utdelingene skal finne sted i kommunenes ordinære tiltaksappart der opioidbrukere ferdes og opplæringskurs vil tilbys.

Den andre delen av prosjektet er en forskningsmessig evaluering av tiltaket. Det er viktig at nye initiativ som dette monitoreres slik at man får kunnskap om nytten av tiltaket, og eventuelt kan justere tilbudet slik at det oppleves som tilgjengelig og viktig av målgruppen. SERAF skal parallellt med utdelingen av nalokson nesespray monitorere nytten, ved å undersøke om antall av ambulanseutrykninger for opioid overdose endrer seg, eller om tilstanden til personen som ambulansen ankommer endrer seg som følge av at nalokson nesespray brukes. Vi skal også gjenomføre intervjuer med de som kommer på kurs for å få nalokson nesespray utdelt, om deres kunnskap om risikofaktorer for overdose, og vi vil også gjennomføre intervjuer blant de som kommer for å få ny nesespray etter at de har brukt den i en overdosesituasjon. I tillegg vil vi følge med på overdosedødsfallssituasjonen i byene som prosjektet berører og sammenligne med andre byer der nalokson nesespray foreløpig ikke deles ut. I sum vil kunnskapsinnhentingen munne ut i en rapport med anbefalinger basert på prosjekterfaringene. Forskningsdelen av prosjektet starter så snart REK-godkjenning foreligger.

Tilsvarende tiltak,utdeling av nalokson nesespray til opioidbrukere, er gjennomført i blant annet USA, med gode erfaringer. Ved SERAF håper vi tiltaket vil vise seg å ha en overdosereduserende effekt.

Prosjektet er et samarbeid mellom SERAF og Oslo og Bergen kommune, og ambulansetjenestene i de to byene. Prosjektet er finansiert via Helsedirektoratet, og SERAF setter stor pris på Helseministerens aktive interesse og deltagelse i lanseringen av prosjektet. Nalokson nesepray er godkjent til bruk i prosjektet av Statens legemiddelverk.

Prosjektet nalokson nesespray ved SERAF ledes av Professor Thomas Clausen. Prosjektansvarlig lege og prosjektkoordinator er Philipp Lobmaier, og forsker Desiree Madah-Amiri. For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med Desiree på; desireem@medisin.uio.no.