Konferansen ble holdt i forbindelse med markeringen av verdens overdosedag 31. august 2016 og gikk over 2 dager. Første dag med et allmennrettet program og andre dag (1. september) med forskerseminar med fokus på nalokson, ThINCBergen2015.

Konferansen ble arrangert av SERAF, Bergen Kommune,  Helsedirektoratet og Forskningsrådet i samarbeid med proLAR, Bergensklinikkene, Helse Bergen, SIRUS og Folkehelseinstituttet.

Se program og last ned presentasjoner her