I løpet av sist uke har vi delt ut over 50 naloksonpakker og lært opp over 100 ansatte ved lavterskeltjenester for bruk av nalokson i Oslo og Bergen! Stå på!

Kontakt oss dersom du ønsker å motta nalokson eller besøk et av stedene.