Hundrevis av nalokson har blitt distribuert, med flere rapporter om personer som har blitt reddet fra overdose.

Hvis du har en historie å fortelle om noen som har blitt reddet, vennligst kontakt oss. Vi vil gjerne høre om det.

Kontakt: desireem@medisin.uio.no eller tlf. 23 36 89 84